Spelreglar Beachvolleyboll

Spelregler Beachvolleyboll

Grundläggande regler för beachvolleyboll - detta är en förkortad och förenklad version av spelreglerna i beachvolleyboll.

Planen
Planen är 16 x 8 meter. Underlaget ska vara lös sand med minst 30 cm sandlager. Sanden ska vara av finkornig typ. Banmärkningen görs med snören eller band av en färg som tydligt skiljer sig från marken. . Det finns ingen anfallslinje eller mittlinje. Det bör finnas ett fritt område på minst 2-3 meter runt banan så att det inte är farligt för spelarna när de spelar.

Bollen
Bollens storlek och vikt är densamma som för inomhusvolleyboll. Trycket i bollen bör vara 0,175 till 0,225 kg/cm2. Bollen kan ha olika färger, gärna klargul eller andra klara färger. helst flerfärgad.

Nätet
Nätet ska vara 1 m x 8,5 m, gärna med horisontella band både upptill och nedtill. I turneringar används antenner. Spelas det utan antenn ska förlängningarna av nätets sidband fungera som en avgränsning över nätet. Nätstolparna placeras utanför banan.

Nettohöjd
För flickor ska nätet vara 2,24 medan för pojkar är nätet 2,43 meter.Du kan inte vara på nätet. Om din lagkamrat skickar bollen i nätet kan du fortsätta spela om du får upp bollen efteråt. Banan räknas då inte som ett slag. 
 

  Banstorlek Nettohöjd
herrar/ pojkar
Nettohöjd
damer/flickor
U19 / Senior 16 x 8 m 243 cm 224 cm
U17 16 x 8 m 235 cm 218 cm
U15 12 x 6 m 224 cm 212 cm
U13 / Mini 8 x 4 m 200 cm 200 cm

 

Antal spelare
I turneringar är det två spelare i varje lag – och normalt inga avbytare. I de yngsta klasserna kan arrangören dock tillåta en avbytare om de inte lyckats hitta en annan spelare.

Poäng, vinnare av set och match
I beachvolleyboll ger varje bollbyte poäng. Laget som vinner ett bollbyte servar i nästa.Laget som vinner två set vinner matchen. De två första seten spelas till 21 poäng, och ett eventuellt tredje set spelas till 15 poäng. I båda fallen måste ett lag vinna med minst två poäng, utan någon övre gräns.

Uppställning och serveringsordning
Spelarna har inga speciella positioner på planen. Serverordningen måste följas, dvs servern byts varje gång laget vinner tillbaka serven. 
 

 

Avbrott och sidbyten
Lagen byter sida efter var sjunde poäng i de två första seten och efter var femte poäng i ett eventuellt tredje set. Sidbyten sker direkt och utan dröjsmål.Varje lag har rätt till en time-out per set med en varaktighet på 30 sekunder. I de två första seten ges en obligatorisk teknisk time-out för det tredje sidobytet, då lagen har totalt 21 poäng. Teknisk time-out varar i 30 sekunder. Pausen mellan två set är en minut. 

Övertramp
Övertramp av en tänkt mittlinje under nätet är tillåten om detta inte hindrar motståndarnas spel. Det är inte tillåtet för servern att kliva på, över eller under backlinjen innan servern slås.
 

 

 

Nätpassering
Bollen ska passera över nätet, inom antennerna eller sidbanden. Bollen kan nudda nätet, men inte antennerna. Om en spelare vid första slaget skickar bollen utanför antennen kan lagkamraten skicka tillbaka den till sin egen planhalva om detta även sker utanför antennen.

Nätberöring
Spelare kan inte röra nätet under spel. Om bollen träffar nätet, så att både nätet och bollen berör en motståndare, kan det ändå tillåtas om spelaren inte aktivt söker upp situationen. Men om spelaren aktivt sträcker ut sina händer mot nätet, rör bollen genom nätet, och därmed hindrar laget från att kunna spela bollen, ska detta bestraffas med rött kort. 

 

Bollbehandling
Vid lagets första bollberöring tillåts dubbla slag, förutsatt att slaget sker i en rörelse, och förutom vid användning av fingerslag. Dubbla fingerslag är endast tillåtna för att försvara hårda smashar. Vid försvar av hård smash är det också tillåtet för bollen att vila en kort stund i händerna under fingerslaget. Fingrar ska inte användas på alla lösa attacker och fria bollar. Dip, det vill säga enhandsfingerslag över nätet, är inte tillåtet. Sluten näve och "shot" med öppen hand är tillåtet. Fingerslag kan endast spelas över nätet i riktning vinkelrät mot axeln genom axlarna, dvs antingen rakt fram eller rakt bakåt. Laget får använda max tre beröringar. Block räknas som ett av dessa slag, och laget har alltså bara två toucher kvar efter en blocktouch. Blockspelaren kan ta nästa slag efter block. Det är tillåtet att röra bollen med hela kroppen, inklusive fötterna.