Jumbo Stacks

Jumbo Stacks

Hur stavar man roligt? JU-M-B-O-S-T-A-C-K-S! Jumbo Stacks är fantastiska tillbehör för alla som jobbar med barn, oavsett om det är i förskola, skola , barngymnastik eller i föreningsidrott!

 

De färgglada, stora kopparna inbjuder till rörelse och lek och höjer det roliga med flera snäpp. Perfekt för fysisk träning eller för aktiva Brain Breaks - här sätter bara din egen fantasi gränser för vad de kan användas till.

Användningsområden: Överallt där det finns barn i alla åldrar! Torn kan byggas, olika stafetter kan göras, de kan användas som bollfångare... Vad sägs om att använda Jumbostacks för fotbollsträning för de yngsta? Stapla jumbostacken framför fotbollsmålet och uppmuntra barnen att sparka bollen så att bollen slår ner jumbostacken. Detta ger bra träning i att träffa mål. Stafetter är populära i många idrottsklasser, nedan har vi satt upp ett antal stafetter du kan göra.
 

Jumbostafett

 
Plats:
Platt område
 
Antal deltagare:
8 eller fler
 
Utrustning:
24 Speed Stack Jumbo och koner
 
Markera en fyrkantig bana med cirka 5 meter mellan varje hörn. I mitten av banan ska fyra områden markeras där spelarna ska bygga sitt torn. Innan aktiviteten startar ska deltagarna delas in i fyra lag. Lagen börjar i varje hörn av torget. Varje lag tilldelas sex koppar vardera. Målet med stafetten är att vara det snabbaste laget att bygga ett cuptorn bestående av sex koppar och sedan ta ner de sex kopparna igen. Tornet ska ha tre koppar i botten, två i mitten och en kopp upptill.
 
När spelet startar tar den första deltagaren i varje lag en kopp och springer ett helt varv runt banan, innan han springer in i mitten placerar koppen i sitt lags angivna område. När koppen är placerad måste han byta med nästa i raden i sitt lag. Vid byte, ge en liten klapp på axeln. Nästa deltagare tar en kopp, springer runt banan och fortsätter att bygga på tornet i mitten av banan. Laget fortsätter på detta sätt tills de har byggt ett kopptorn bestående av sex koppar. När tornet är byggt måste lagen ta ner tornet igen. Varje deltagare måste nu springa ett varv runt alla lagen innan de plockar upp en kopp och byter med nästa. Det lag som snabbast lyckas bygga upp och ta ner sitt kopptorn vinner.

Jumbo Stacks 
 

Jumbovinsten

 
Antal deltagare:
8 eller fler
 
Utrustning:
24 Speed Stack Jumbo, innebandybollar i olika färger (en färg per lag), koner i olika färger.
 
Börja med att ställa upp alla kopparna mitt på banan. Lagen ska fördelas runt kopparna ca. 2 - 3 meter bort. Sätt upp koner där lagen ska stå. Dela in i lag med 2-4 deltagare per lag och låt dem ställa upp bakom en kon. Varje lag får en innebandy boll samma färg som markeringen de står vid. Målet med spelet är att träffa så många koppar som möjligt genom att kasta bollen.
 
Den första deltagaren i varje lag kastar sitt lags boll och försöker träffa en valfri kopp. Om du träffar i koppen och bollen blir kvar i koppen vinner du denna för ditt lag. Sedan tar du upp bollen och tar med dig koppen som ställs bredvid lagets markeringsplatta. Träffar du inte en kopp så plockar du bara upp bollen. I båda fallen turas man om genom att ge bollen vidare till nästa deltagare i laget, och ställer sig sedan längst bak i kön. Aktiviteten avslutas när det inte finns fler koppar på planen. Det lag som har lyckats vinna flest koppar vinner!
 
Variant
Du kan bara vinna koppar i din egen lagfärg (samma färg som bollen). När du träffar en kopp i rätt färg tar du tillbaka den till laget och börjar bygga en pyramid. Det första laget som bygger en pyramid från sina sex koppar vinner.
 
Du kan bara vinna koppar i din egen lagfärg (samma färg som bollen). Om du träffar en kopp i en annan lagfärg måste du gå och ge koppen till det aktuella laget.
 
De olika färgerna ger olika poäng. Bestäm själv hur du vill poängsätta färgerna på kopparna.

Fyra torn

 
Antal deltagare
8 eller fler (4 lag)
 
Utrustning
24 Speed Stack Jumbo i 4 olika färger (6 i varje färg)
 
Markera en cirkel ca 8 meter i diameter. I mitten av cirkeln är en fyrkant markerad, i varje hörn av fyrkanten ska lagen bygga sitt torn.
Innan aktiviteten startar ska deltagarna delas in i fyra lag uppdelade i 4 färger. Lagen startar utanför ringen i sina respektive områden (se bild). Varje lag får sex koppar vardera, fem av kopparna ska staplas som ett torn i hörnet av torget, medan den sista ska läggas i mitten när tornet har byggts. Målet med stafetten är att vara det lag som bygger ett torn snabbast och placerar den sista jumbostacken i mitten av fältet.
 
När spelet startar tar den första deltagaren i varje lag en kopp och springer till sitt hörn av torget och placerar sin kopp. När koppen är placerad måste han byta med nästa i raden i sitt lag. Vid byte ger man en liten klapp på axeln. Nästa deltagare tar med sig en kopp, springer och lägger sin kopp ovanpå den första. Laget fortsätter på detta sätt tills de har byggt ett torn med fem koppar. Den sista koppen ska placeras mitt på planen, på så sätt kan du se vilket lag som kommer på första, andra, tredje och fjärde plats.
 
 

 

Jumbo mambo

 
Antal deltagare:
8 eller fler
 
Utrustning:
24 Speed Stack Jumbo (4 olika färger), 4 multibollar (4 olika färger). 1 boll för varje lag.
 
Markera en cirkel ca 8 meter i diameter, och markera 4 laglinjer på utsidan av cirkeln. De 24 kopparna placeras på cirkelns linje (se bild). Innan aktiviteten startar ska deltagarna delas in i fyra lag uppdelade i 4 färger. Varje lag får sin egen multiboll (lagboll). Målet med detta spel är att ta bort motståndarnas koppar från planen med hjälp av lagbollen. Här lönar det sig att rulla bollen och inte kasta den. Om du kastar bollen kan den lätt studsa över koppen och koppen stannar på linjen. Deltagarna i varje lag fördelar sig bakom sin laglinje och det är bakom denna linje som de ska stå när bollen ska rullas/kastas upp på motståndarnas koppar.
 
När spelet startar tar den första tävlande bollen och rullar/kastar den mot motståndarnas koppar, i hopp om att ta bort den från linjen den står på. Nästa deltagare hämtar bollen och går tillbaka till sin laglinje innan han försöker rulla/kassera en motståndares kopp. Spelet fortsätter på detta sätt tills det är en kopp kvar - färgen på bägaren talar om vilket lag som har vunnit.
 
En kopp är ur spel när den inte vidrör linjen den står på och lär sig att ta bort koppen från spel.
 

 

Jumbo Stacks

Jumbo Stacks