Gagaball / GagaNet

Roligt och spännande "alla-mot-alla" bollspel som passar alla åldrar!

 

Gagaball är ett spel med många namn: Gaga, GagaBall, Ga-Ga, Oktaball... Spelet har fått sitt namn från hebreiska och översätts bäst som "ta på". Gagaball är en variant av Dodge ball och är lätt att lära sig. Original Gagaball spelas i en åttkantig rink och det är denna rink som återskapas med nätet. Gaga-banan är lite som en Panna-bana men till skillnad från Panna spelas Gaga med händerna, inte med fötterna.

Gagabollen ska spelas på marknivå och här går den snabbt undan. Den bästa bollen för Gagaball är därför en mjuk boll, antingen skumboll eller en luftfylld boll som Omnikin SIX boll. Gaganätet hålls upp av lagkamraterna som är stolparna. Detta ger dig en mycket flexibel spelplan som kan tas upp och ställas var som helst och den kan flyttas runt där det finn plats. Fördelen är att du slipper en permanent installation på skolgården som dels tar plats och kostar en bråkdel av en vanlig permanent gagarink.

Barn som spelar gagaball utomhus på skolgården.

Gagaballs spelregler
 

 • Fem deltagare står innanför nätet och fungerar som stolpar genom att sträcka ut nätet i en cirkel/femhörning med kroppen. Nätets underkant ska vara nere mot marken och spelarna ska placera sig så att nätet hålls tätt.
   
 • Resten av deltagarna går in i nätet så att de är inne i banan. När spelarna visar tecken på att de är redo att starta, kastar en spelare bollen i luften och ropar "Ga" vid första studsen och "Ga" igen vid andra studsen, och bollen är då i spel. Målet är att slå / rulla bollen med din hand för att eliminera de andra motståndarna. När bollen träffar en motståndare under midjan är spelaren ute och måste stå utanför nätet. Spelaren kan gå in i spelet igen om han/hon/han fångar en boll från sidlinjen.
   
 • Kom ihåg: Bollen får bara slås med händerna, den kan inte bäras eller kastas, utan slås med öppen hand eller med knytnäven. Varje spelare som träffas av bollen under midjan antingen direkt eller genom att studsa på en spelare från nätet är ute ur spelet. Om bollen träffar spelaren ovanför midjan är spelaren fortfarande med i spelet. Om bollen går ut ur nätet elimineras den sista spelaren som rörde bollen.

 

 

 • Om en spelare fångar bollen innan den studsar, elimineras den spelare som hade den senaste kontakten med bollen.
   
 • När en spelare har slagit bollen måste han vänta tills bollen träffar någon annan innan han/hon kan röra bollen igen. Denna regel slutar när det finns 2 spelare kvar, då kan en spelare slå bollen upp till tre gånger i rad. Bollen "återställs" när den träffar nätet och spelaren kan sedan slå bollen igen.
   
 • Gagaball är ett spel mot alla. Det är inte tillåtet för någon att slå en tredje part tillsammans med en annan. Att "gå ihop" eller skicka passningar till andra spelare är endast tillåtet om det anges innan spelet startar.
   
 • Det finns många varianter av spelreglerna för Gagaball och det finns inget i vägen för att göra dina egna skol- eller klassregler, men kom ihåg att det viktigaste är att ha kul!

Officiella regler från lägerskolor i USA för Gaga Ball

 

 1. Utse en ickespelare som domare. Domaren ansvarar för att lösa tvister och säkerställa rättvist spel.
   
 2. Domaren sätter igång spelet först efter att alla spelare står i Gagarinken och har indikerat att de är redo att starta spelet.
   
 3. En spelare kastar upp bollen i luften och skriker "Ga" vid den första studsen och "Ga" igen vid den andra studsen, och bollen är sedan i spel.
   
 4. Spelare slår bollen enbart med händerna och får inte bära eller kasta bollen - den måste slås med öppen hand eller knytnäve.
   
 5. Varje spelare som berörs av bollen antingen direkt eller av en retur från väggen är "ute" och måste sedan kliva ut ur GaGarinken.
   
 6. Om bollen kommer i kontakt med en spelare eller en spelares kläder under midjan, åker spelaren ut. Om bollen kommer i kontakt med spelaren ovanför midjan är spelaren fortfarande inne.
   
 7. Om bollen går ut från Gagarinken elimineras den sista spelaren som rörde bollen.
   
 8. Om en spelare fångar bollen innan den studsar, elimineras den spelare som hade den senaste kontakten med bollen.

 

 

 1. När spelaren väl träffar bollen måste hen vänta tills bollen berör någon annan innan hen slår den igen (ingen dubbelberöring).
   
 2. Om det bara finns två spelare kvar får en spelare slå bollen upp till 3 gånger i rad. Bollen "föryngras" genom kontakt med väggen och träffräkningen nollställs.
   
 3. Gagaboll är traditionellt sett är en tävling alla mot alla. Teaming eller parbildning, där du går ihop med någon annan spelare för att få ut en tredje spelare, är ej tillåtet.
   
 4. Teaming eller avsiktlig passning av bollen till andra spelare, är endast tillåtet efter om det har specificerats före spelet startar.

 

Det finns många varianter av regler, och ni kommer säkert göra era egna skol eller klassregler men kom ihåg att det viktigaste är att ha kul!