Spelregler Hörnfotboll

Hörnfotboll är en aktivitet där intensiteten är hög, och man ska prestera maximalt de minuter man är på planen. 

Utrustning

1 fotboll
4 uppsättningar märkvästar
4 gymbänkar (mål) - alternativt 2

Passande för
Barn i alla åldrar

Organisation
Eleverna är indelade i 4 lag.
 

Spelet
De fyra lagen är fördelade i varje hörn av gymnastiksalen. Lagen spelar diagonalt mittemot varandra, och där poängsättning leder till att de två lagen som har spelat lämnar planen till de två andra lagen.

Varje mål räknas för en poäng. Du räknar poängen för varje lag (första laget till 10 eller liknande). För att säkerställa ungefär lika speltid på lagen kan det vara bra att sätta en tidsgräns på hur länge ett lag får spela åt gången (t.ex. 2 min), även om de inte gör mål.